Kartlegge oral helse hos barn og ungdom utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

Våre fremtidige tannhelse-sekretærer  har hatt besøk av Katrine Håkstad. Hun er tannlege og stipendiat, og kartlegger objektive funn og oral helse hos barn og ungdom utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

Katrine har utvidet vår kompetanse på identifisering av barnemishandling. Dette er en viktig del av at fremtidige ansatte i tannhelsetjenesten skal bli i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Vi har også fått en større forståelse av hvordan Barnehuset arbeider. Takk for et lærerikt foredrag! 

Undervisning i kartlegging Oda Elisabeth Falch