Kulde, varme og ventilasjonsteknikk på bedriftsbesøk hos Covent

Fredag 22.september tok 2KVV (Kulde, varme og ventilasjonsteknikk) turen til Covent i Bjerkreim kommune for bedriftsbesøk. Formålet med besøket var å gi elevene et innblikk i produksjon av ulike komponenter de vil lære om i fagene på skolen.

Bedriftsbesøk Roger Karstensen

Covent står for omtrent ¼ av alt ventilasjonsutstyr som levers til det norske markedet. Bedriften ble stiftet i 1972, og har per i dag rundt hundre ansatte. Under besøket fikk klassen en grundig omvisning av ingeniør John Ivar Martinsen. Han delte både ut ifra sin egen kunnskap om faget og produktene, og svarte på spørsmål fra elevene underveis. Klassen fikk se flere store ventilasjonsanlegg, noe en sjeldent får se ellers. Omvisningen la til rette for at elevene fikk se flere av komponentene de lærer om i undervisningen. Det var interessant å se hvordan teorien fungerer i praksis.

Mye nytt å se Roger Karstensen

Bedriftsbesøket gav også elevene mulighet til å bli enda bedre kjent med hverandre. Både på vei til og hjem fra Bjerkreim var det lagt inn både matpauser og sosialt. Noen av elevene sto for underholdning med quiz under bilturen. Dagen ble avsluttet med pizza i sola på en rasteplass langs E-39. En slik tur bidrar til å styrke klassemiljø og fellesskap innad i gruppen. Klassen tar med seg både faglig og sosial læring etter skolehverdagen.

 

Kulde, varme og ventilasjonsteknikk tilhører elektro, og kom inn som en ny linje ved Kvadraturen videregående i 2022. Dette er linjens andre kull, og en spennende retning innenfor et aktuelt område. Besøk Kvadraturen under åpen skolen i uke 43 for mer informasjon rundt linjens innhold.

Her er gjengen samlet Roger Karstensen