Løft blikket!

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse - hele uka!

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse i uke 41

Årets tema er "Vi trenger hverandre. Løft blikket". Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene. Historien viser at det er mye kraft i å komme sammen under kriser. Samtidig kan kriser også bidra til splittelse og uro. Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det kan gjøre det enda lettere å falle utenfor, og er noe vi må aktivt jobbe sammen for å motvirke.

Du kan lese mer om årets tema.

Kvadraturen vgs. markerer verdensdagen

Program:


Mandag
STHO
Standaktiviteter
Boller

Tirsdag
STHO
Standaktiviteter

Onsdag
STHO
Standaktiviteter

Torsdag
Kahoot med Wenche

Fredag
Vågsbygd vgs
Kakefest

KOMPISPRISEN
Hvert år i anledning «Verdensdagen for psykisk helse» vil Kvadraturen videregående skole dele ut «Kameratprisen».
Kjenner du en medelev som aktivt bidrar til inkludering og mangfold på skolen så kan du nominere denne eleven til prisen.
«Kameratprisen» blir utdelt i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i skolens kantine.
Prisen deles ut hvert år og deles i år ut for første gang.
En jury bestående av elever og ansatte vil velge ut den kandidaten som utpeker seg.
I nominasjonen må fullt navn være med både på den som sender inn nominasjonen og eleven som blir nominert. En begrunnelse på hva eleven gjør for inkluderingen og mangfoldet på skolen skal også med.

Se egen artikkel om Kameratprisen.