Møt Ada og Anniken (VG3 idrett)

Møt Ada og Anniken (VG3 idrett)

Den 9.-10. august var de ledere for Barneidrettsskolen i regi av Elveparken IL. Les om hvordan det er å arrangere barneidrettsskole samt hvordan det er å drive et idrettslag 

Foto: Oda Elisabeth Falch Repstad

 
☀Hva er Barneidrettsskolen?
 
- Barneidrettsskolen er to aktivitetsdager for barn i 4.-6. klasse. Vi har hatt et stort fokus på idrettsglede gjennom arrangementet, og barna har fått stifte nye bekjentskap gjennom bevegelse. Aktivitetsdagene har bestått av allsidige aktiviteter som bidrar til læring for både hode og kropp.

 
☀Hva er deres rolle rundt arrangementet?
 
- Vår rolle i forbindelse med Barneidrettsskolen har vært å administrere planlegging og gjennomføring. Her inngår både samarbeid med Agder friidrettskrets, foreldrekontakt, arbeid med nettside og koordinering under arrangementet. Vi har hatt med oss en fantastisk gjeng fra VG3 idrett som har bidratt med gjennomføring av de ulike aktivitetene barna har deltatt på.

 
☀Våren 2023 ble Elveparken IL stiftet. Hvordan er det å drive et idrettslag?

- Det å drive et idrettslag er veldig gøy. Det er mye arbeid bak driften som vi nå får erfare. Det å drive idrettslag sammen med medelever er motiverende. Det har vært spennende å være med på å se at noe vi selv har jobbet med vokser. Elveparken IL gir oss mulighet til å bruke våre ulike styrker til å skape noe sammen, noe som også er med på å styrke fellesskapet innad i klassene våre.