Postkort fra utlandet

Med et ønske om å lære mer av mulighetene med teknologi i undervisning, dro klasse 2HEV fra studieforberedende med helse til Aalborg i Danmark for å utvikle og øke sin kompetanse.

Bakgrunn for reisen

Det hele startet med at lærere fra skolen besøkte lærere på Sou Nord, for så at de senere reiste fra Aalborg og kom til oss på Kvadraturen. Et samarbeid oppstod og man ønsket å få til et tverrfaglig utvekslingsprogram mellom skolene. Nivået hos danskene var noe høyere som førte til at våre elever fikk økt kompetanse og fikk gå mer inn i dybden på flere temaer.

Den danske skolehverdagen

Oppholdet i Danmark bestod blant annet av en skolehverdag fra kl. 08:00 til 13:50 eller 15:40. Noen dager inneholdt en del teoretiske fag, og en av dagene hadde de praktisk gjennomførelse. De avsluttet på fredagen med å legge frem en app og et skuespill som de hadde jobbet med i løpet av uken.

Bilde av to iPader. - Klikk for stort bildeElevene samarbeidet om å lage en app. Kvadraturen videregående skole.

Kompetanse

I Danmark hadde elevene helsefag og norsk/ dansk undervisning. I helsefagene hadde de en del teori om nyrene og urinveiene, men også en del praktisk der de satt kateter, målte blodtrykk og prøvde VR-briller. 2HEV samarbeidet også med danskene for å utvikle apper som skulle hjelpe brukere som har kateter med å stelle og sette dette selv. Appen skulle være et hjelpemiddel og en slags oppskrift på renhold, seponering og innleggelse av kateter. I norsk/ dansk timene hadde leste de en tekst på forhånd kalt “Grisen”, til den ble det gjort samtaleanalyse i grupper sammen med de danske. Det ble også laget begrepsark på norsk og dansk der språk skulle sammenliknes. 

Språk og samarbeid

Mesteparten av undervisningen foregikk på dansk. Det var både spennende og utfordrende, men de danske elevene og lærerne tok hensyn. De gjentok og forklarte hvis det var noe som var uklart. Etter hvert ble det også lettere å forstå det som ble sagt. Forståelsen for språket var gjensidig. Ofte måtte 2HEV-elevene også tilpasse språket for danskene da de syntes det norske språket var vanskelig.

Samarbeidet med de danske kunne til tider være krevende grunnet språkutfordringer. Samtidig gjorde forskjellene dem mer bevist på hvordan informasjon kan formidles i møte med ulike situasjoner som ved språkforskjeller. Bruk av kroppsspråk ble viktig i og med at det var lett å bli misforstått.

Et minne for livet - et postkort fra 2HEV

Denne uka var lærerik, men også veldig sosial. Det var flere kvelder vi gikk ut med klassen og spiste på en restaurant. Vi hadde også sosiale kvelder der vi så på film og spilte spill sammen. I tillegg gikk vi på shopping sammen og lagde mat med de danske på torsdag som var veldig koselig. Her holdt vi både taler og pyntet bordet. På kveldene kunne vi velge mellom å være i et felleskap eller trekke seg tilbake å bare høre på musikk.

Frokost foregikk inne på kontaktlærer, Mette, sitt rom. Her samlet hele gjengen seg om morgenen. Her fikk vi servert brødskiver, pålegg, frukt og noe å drikke. På skolen fikk vi lunsj, eller som de kaller det, “frokost”. Da fikk vi valget mellom ferdigsmurt sandwich med diverse på, eller rundstykker som man selv måtte smøre. Da det var tid for middag den første dagen, fikk vi McDonalds, dette var en kjapp og enkel løsning.  Dagen etter dro vi ut på en buffet, som kalles “Flammen”. Der kunne vi selv ta mat og dessert. Neste dag lagde vi Frikadeller (kjøttkaker) og poteter sammen med den danske klassen, på skolens kjøkken. Den siste dagen før avreise, dro vi på en flott restaurant ved navn “San Giovanni”. Her fikk vi alt fra pizza til lasagne.

Gjennom uka i Danmark har vi hospitert på en dansk skole, i en klasse der alderen går fra 16-24 år. Sammen med klassen har vi lært, laget dansk mat og spist maten. Vi har fått gå rundt og shoppe i byen. Vi har også spist ute på restaurant med klassen hvor vi fikk smart mye forskjellig mat, hatt mange interessante samtaler og skapt enda sterkere bånd med våre klassekamerater og lærere.

- 2HEV