Seks maritim-elever hos Siem Offshore

Seks av våre maritim-elever er denne måneden utplassert hos Siem Offshore.

Siem Offshore har skrevet sak om seks av elevene som er utplassert hos dem i sin praksis. Dette er deres første tur offshore. Les nyehtssaken for å høre hva de så langt syns.