Si hei til gjengen på påbygg!

På Reinhardt-bygget har vi omtrent 130 elever, fordelt over fem klasser, som forbereder seg på utdanning ved universitet eller høyskole. I starten av november samlet vi alle klassene til felles forelesning i naturfag - temaet var trådløs kommunikasjon.

Med vår dyktige lærer Ansgar Kløvfjell i spissen, fikk elevene på påbygg innblikk i hvordan en forelesning på universitet kan se ut, samtidig som de fikk lære om samfunnets teknologiske utvikling. 

Forelesning Oda Elisabeth Falch Repstad

På Reinhardt-bygget treffer vi blide elever. "Vi lærte om hvordan alt fra TV, radio og nettbasert TV fungerer, til hvor mye trådløs kommunikasjon vi blir utsatt for uten å være klar over det", forteller elevene. "Det er nyttig i forhold til at vi skal på universitetet snart. Denne måten å undervise på gir et innblikk i hvordan en forelesning fungerer der" 

Kvadraturen vgs er opptatt av at skolen skal være et hyggelig sted å være. Det har lærerne på Reinhardt-bygget lagt godt til rette for. Her finner vi en sosial retro krok, hvor lesing, spilling og sosialisering mellom undervisningstimene står sentralt. Elevene synes det er hyggelig å ha et sted å kunne samles og bli kjent på tvers av klassene. 

Sjakk er populært Oda Elisabeth Falch repstad Elev hygge i retro stil Oda Elisabeth Falch Repstad