Størst på teknologi

På linjen kjøretøy har elevene fått ny el-bil til undervisningsformål.

Undervisningsbilen gir elevene mulighet til å bli enda bedre kjent med hvordan en el-bil er bygget opp.

På Kvadraturen følger vi den teknologiske utviklingen i samfunnet. Vi ønsker at elevenes læringsutbytte skal ha en relevant overføringsverdi når læretid og utplassering står for tur.