Valg og tilfeldigheter

Mange vet ikke hva de vil bli på videregående, og livet blir ikke alltid slik man hadde tenkt det. Likevel dukker det ofte opp andre gode muligheter. Påbygg-elevene fikk i november besøk av en politibetjent, en helsesykepleier, en jurist og en fysioterapeaut. De snakket til elevene om valg og tilfeldigheter.

- En av hele skolens oppgaver er å drive med karriereveiledning. Da forstår man begrepet «karriere» mer enn «det å gjøre karriere», men mer som en slags reise gjennom livet, det å lære og å arbeide. Karriere blir faktisk også forklart med å være et livsløp eller en løpebane, sier rådgiver Tone Vigsø.

I år ble klassens time for påbygg parallellagt. I den forbindelse møtte elevene noen rollemodeller. Temaet for klassens time var «Valg og tilfeldigheter» og ble overskriften for besøket. - Vi la opp til en avslappet samtale hvor rollemodellene fortalte om livet deres og valg, tilfeldigheter og selvfølgelig jobben de har nå i dag.

Onsdag 9. november kom en sykepleier/helsesykepleier og en politibetjent og onsdag den 16. november kom en jurist og en fysioterapeut. Litt av målet var å vise at mange ikke vet hva de vil bli på videregående, og at livet ikke alltid blir som en har tenkt, men at det ofte dukker opp andre gode muligheter i tillegg til at elevene får et større innblikk i hva arbeidsdagen i et yrke kan bestå av.

To personer med blomster. Foto.- - Klikk for stort bildeElevene på påbygg fikk blant annet høre om karriereveien til politibetjenten og helsesykepleieren. Kvadraturen videregående skole.