Vår nye rektor er på plass

Vår nye rektor har vært her i rett over tre uker. Han fokuserer blant annet på trivsel, likeverd og mestring. Bli bedre kjent med Preben Skogen.

Vår nye rektor

Han bor i Mandal. Han er fra Songdalen. Han er utdannet lærer. Han har jobbet som lærer i ni år i Songdalen. Han har jobbet som rektor i femten år. Han har jobbet de siste årene som rektor på Grim Ungdomsskole. Han er glad i krimbøker. Han er vår nye rektor. Han er Preben Skogen.

Trivsel, likeverd og mestring

Jeg ønsker å lede og utvikle skolen til å være et sted der alle elever har en opplevelse av å lykkes, bli inkludert og istandsatt for arbeidsliv og videre studier, sier Preben. Han er også opptatt av at Kvadraturen videregående skole skal være en arbeidsplass som er attraktiv og hvor alle ansatte trives, blir sett og videreutvikler seg.

Preben fokuserer på elevene og er opptatt av at alle elever er likeverdige og viktige. De skal alle ha like muligheter, og han tror sterkt på at alle kan lykkes og tilføre noe til fellesskapet.

Selv håper han å bli oppfattet som en rektor som lytter, gir tillit og er synlig for både elever og ansatte.

Velkommen, Preben!

Portrett av mann sittende i stol. Foto. - Klikk for stort bildePreben Skogen er på plass som ny rektor hos oss. Karen Eikrem / Kvadraturen videregående skole.