Oppfølgingstjeneste

 All ungdom har rett til videregående opplæring i tre år etter avsluttet grunnskole. Oppfølgingstjenesten gir hjelp til unge med skolerett som ikke er i utdanning eller arbeid.

Mer informasjon angående Oppfølgingstjenesten finner du på fylkeskommunens hjemmesider: 

Oppfølgingstjenesten