Oppfølgingstjeneste

 All ungdom har rett til videregående opplæring i tre år etter avsluttet grunnskole. Oppfølgingstjenesten gir hjelp til unge med skolerett som ikke er i utdanning eller arbeid.

 

  

Tor Idar Bjørneseth

Tlf. 415 01 187

E-post: Tor.Idar.Bjorneseth@kvadraturen.vgs.no

 

 

   

Gro Røsøyvåg Stavnes

Tlf. 977 86 695

E-post: Gro.Rosoyvag.Stavnes@kvadraturen.vgs.no

Mer informasjon angående Oppfølgingstjenesten finner du på fylkeskommunens hjemmesider: 

Oppfølgingstjenesten