Elevtjenesten

Skolens elevtjenester er samlet i et ressursteam som består av spesialpedagoger, rådgivere, minoritetsrådgiver, fagarbeidere, bibliotekar og skolehelsetjeneste.

Arbeidet i teamet koordineres av: 

  

Beate Fjellestad 
Avdelingsleder 
 Tlf. 992 36 192
E-post: Beate.Fjellestad@kvadraturen.vgs.no

Ressursteamets tjenester:

  • Sosialpedagogisk rådgivning
  • Karriereveiledning
  • Spesialundervisning
  • Fagarbeidere
  • Oppfølgningstjeneste
  • Kjernegruppe (fast etablert tverretatlig samarbeid)
Til toppen