Oppvekstombudet

Oppvekstombudet skal bidra til at alle elever og lærlinger opplever et godt læringsmiljø og fritid uten mobbing og trakassering.

Oppvekstombudet har taushetsplikt og er en uavhengig ressursperson for deg. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten at du er enig.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside