Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er for elever, lærlinger og lærekandidater som opplever at deres utfordringer gjør det vanskelig å følge den ordinære opplæringen i skole eller bedrift.

PPT gir råd og veiledning om dine behov og din opplæringssituasjon. Rådgiver ved skolen kan formidle kontakt dersom du ønsker det. Du kan også ta direkte kontakt med PPT.

Informasjon om PPT