Rådgivere

Kvadraturen videregående har en rådgivertjeneste som jobber med både karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Rådgiverne samarbeider med fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT).  

Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Du kan få hjelp med spørsmål som gjelder

  • Skole og fag
  • Yrkes- og utdanningsvalg
  • Videre studier i Norge og i utlandet
  • Personlige eller sosiale saker

 

Rådgiverne

  • Rådgiverne skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Dette gjelder dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen.
  • Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv. 

Minoritetsrådgiver

Fylkeskommunen har også en minoritetsrådgiver. Her kan elever med minoritetsbakgrunn snakke om seg selv og sin framtid.

Informasjon om minoritetsrådgivning

Rådgiverne er å finne på Studieverkstedet. Elevene kan henvende seg direkte til rådgiver.

 

  

Tor Idar Bjørneseth

Tlf. 415 01 187

E-post: Tor.Idar.Bjorneseth@kvadraturen.vgs.no

Område

Elektrofag  

Vg3 Fagopplæring i skole

Oppfølgingstjenesten

                                                                                     

Øystein Nilsen

Tlf. 452 29 190

E-post: Oystein.Nilsen@kvadraturen.vgs.no

Område

Teknologi og industrifag,

Vg1 TIF karriere,

Vg3 fagopplæring i skole,

Grunnkompetanse teknologi og industrifag

    

Solfrid B. Gundersen

Tlf. 916 10 154

E-post:

solfrid.b.gundersen@kvadraturen.vgs.no  

Område

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Grunnkompetanse helse- og oppvekstfag

 

  

Elisabeth Kielland

Tlf. 412 02 006

E-post: Elisabeth.Kielland@kvadraturen.vgs.no

Område

Vg2 og vg3 helse- og oppvekstfag

Idrettsfag

 

  

Gro Røsøyvåg Stavnes

Tlf. 977 86 695

E-post: Gro.Rosoyvag.Stavnes@kvadraturen.vgs.no

Område

Oppfølgingstjenesten

 

  

Tone Vigsø

Tlf. 928 98 764

E-post: Tone.Vigso@kvadraturen.vgs.no

Område

Påbygging til generell studiekompetanse

Vg2/Vg3 Studiesp. med helsefag,

Vg2/Vg3 Studiesp. med elektrofag

       

Anette Myhre

Tlf. 959 62 911

E-post: Anette.Myhre@kvadraturen.vgs.no

Område

Vg1 Studiesp. med helsefag,

Vg1 Studiesp. med elektrofag

   

Solveig Bru Egeland

Tlf. 957 40 980

E-post: Solveig.Bru.Egeland@kvadraturen.vgs.no

Område

Hverdagslivstrening HT

Til toppen