Rådgivere

Kvadraturen videregående har en rådgivertjeneste som jobber med både karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Rådgiverne samarbeider med fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT). 

 

Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Du kan få hjelp med spørsmål som gjelder

  • Skole og fag
  • Yrkes- og utdanningsvalg
  • Videre studier i Norge og i utlandet
  • Personlige eller sosiale saker

 

 

Rådgiverne

  • Rådgiverne skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Dette gjelder dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen.
  • Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv. 

Minoritetsrådgiver

Fylkeskommunen har også en minoritetsrådgiver. Her kan elever med minoritetsbakgrunn snakke om seg selv og sin framtid.

Informasjon om minoritetsrådgivning

Rådgiverne er å finne på Studieverkstedet. Elevene kan henvende seg direkte til rådgiver.

 

 

   

Tor Idar Bjørneseth

Tlf. 415 01 187

E-post: Tor.Idar.Bjorneseth@kvadraturen.vgs.no

Område

Elektro og datateknologi

Hverdagslivstrening

Oppfølgingstjenesten

 

 

   

Solfrid B. Gundersen

Tlf. 916 10 154

E-post:

solfrid.b.gundersen@kvadraturen.vgs.no  

Område

Vg1 Helse og oppvekstfag

Vg2 Helse- og oppvekstfag 

 

 

  
 

Elisabeth Kielland

Tlf. 412 02 006

E-post: Elisabeth.Kielland@kvadraturen.vgs.no

Område

Idrettsfag

Teknologi- og industrifag

 

 

   

Wenche Holtsmark Andersen     

Tlf. 992 11 628 

E-post:  Wenche.Holtsmark.Andersen@kvadraturen.vgs.no 

Område

Spesialpedagog rådgiver

(TIF og HO)

 

 

   

Tone Vigsø

Tlf. 928 98 764

E-post: Tone.Vigso@kvadraturen.vgs.no

Område

Påbygging til generell studiekompetanse

ST Helse – Vg2 og Vg3

   

     

Anette Myhre

Tlf. 959 62 911

E-post: Anette.Myhre@kvadraturen.vgs.no

Område

ST Helse – Vg1

ST Elektro – Vg1, Vg2 og Vg3

Vg3 Helse- og oppvekstfag

Karriereklasser

Grunnkompetanse

Oppfølgingstjenesten