Rådgivere

Kvadraturen videregående har en rådgivertjeneste som jobber med både karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Rådgiverne samarbeider med fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT).

Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Du kan få hjelp med spørsmål som gjelder

  • Skole og fag
  • Yrkes- og utdanningsvalg
  • Videre studier i Norge og i utlandet
  • Personlige eller sosiale saker

Klikk for stort bilde 

Rådgiverne

  • Rådgiverne skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Dette gjelder dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen.
  • Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv. 

Minoritetsrådgiver
Fylkeskommunen har også en minoritetsrådgiver. Her kan elever med minoritetsbakgrunn snakke om seg selv og sin framtid. Informasjon om tjenesten finner du her: Minoritetsrådgivning.

Rådgiverne er å finne på Studieverkstedet. Elevene kan henvende seg direkte til rådgiver.

Klikk for stort bilde 

Tor Idar Bjørneseth

Tlf. 415 01 187

E-post: Tor.Idar.Bjorneseth@kvadraturen.vgs.no

Område

Elektrofag / Vg2 IKT 

Studiespesialisering elektro

Vg3 Fagopplæring i skole

Hverdagslivstrening (HT)

Klikk for stort bilde 

Per Fuskeland

Tlf. 476 27 392

E-post: Per.Fuskeland@kvadraturen.vgs.no

Område

Oppfølgingstjenesten

Klikk for stort bilde 

Wenche Fjell Gundersen

Tlf. 905 71 424

E-post: Wenche.Fjell.Gundersen@kvadraturen.vgs.no

Område

Vg 1 Helse- og oppvekstfag

Studiespesialisering m/helsefag

Klikk for stort bilde 

Elisabeth Kielland

Tlf. 412 02 006

E-post: Elisabeth.Kielland@kvadraturen.vgs.no

Område

Teknologi- og industrifag

Vg1 TIP Karriere

Vg3 Fagopplæring i skole (bil og industriteknologi)

Idrettsfag

Klikk for stort bilde 

Gro Røsøyvåg Stavnes

Tlf. 977 86 695

E-post: Gro.Rosoyvag.Stavnes@kvadraturen.vgs.no

Område

Vg2 og Vg3 Helse- og oppvekstfag

Oppfølgingstjenesten

Klikk for stort bilde  

Tone Vigsø

Tlf. 928 98 764

E-post: Tone.Vigso@kvadraturen.vgs.no

Område

Påbygging til generell studiekompetanse

Studiespesialisering med helsefag Vg 2 + Vg3

Klikk for stort bilde 

Karsten Øen

Tlf. 908 68 138

E-post: Karsten.Oen@kvadraturen.vgs.no

Område

Grunnkompetanse

Til toppen