Rådgivere

Kvadraturen videregående har en rådgivertjeneste som jobber med både karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Rådgiverne samarbeider med fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT). 

Hva kan rådgiverne hjelpe deg med?

Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Du kan få hjelp med spørsmål som gjelder

  • Skole og fag
  • Yrkes- og utdanningsvalg
  • Videre studier i Norge og i utlandet
  • Personlige eller sosiale saker

 

Rådgiverne ved Kvadraturen videregående skole. Foto - Klikk for stort bildeRådgiverne ved Kvadraturen videregående skole Oda Elisabeth Falch

Rådgiverne

  • Rådgiverne skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. 
  • Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv. 

Minoritetsrådgiver

Fylkeskommunen har også en minoritetsrådgiver. Her kan elever med minoritetsbakgrunn snakke om seg selv og sin framtid.

Informasjon om minoritetsrådgivning

Rådgiverne er å finne på Studieverkstedet. Elevene kan henvende seg direkte til rådgiver.