Innsynsrett for elever og foresatte

Agder fylkeskommune skal i henhold til personopplysningsloven gi informasjon om bruken av datasystemer til elever og foresatte.

Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til personopplysningsloven § 19 og § 20.

Elever og foresatte har videre innsynsrett i elevens elevmappe etter personopplysningsloven, forvaltningsloven og forskrift til opplæringsloven.

I tillegg har skolens administrative personale og elevens lærere tilgang til elevmappene ved tjenstlig behov. 

Personvern, GDPR og innsyn