Plan for elevenes skolemiljø tar utgangspunkt i gjeldende lovverk om elevenes psykososiale miljø.

Planen har som hovedhensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringslovens §9a.

Ansatte, elever og foresatte skal her kunne orientere seg om hvilke rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder for dette arbeidet ved Kvadraturen videregående.

Til toppen