Skoleskyss

Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand og Vennesla er retten til fri skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen kan kjøpe ungdomskort.  Mer info her AKT skoleskyss   

Elevene skal selv søke om ordinær skoleskyss til videregående skole via Fskyss:
Søk om skoleskyss

Servicetorget utsteder elektroniske skolereisekort til elever som ikke har kort fra før. Elever som har kort allerede vil få fylt på reiser automatisk når søknaden om skoleskyss godkjennes. Kortet gir gratis skyss med buss 2 ganger per dag i hele skoleåret, og reisene skal skje mellom hjem og skolen i forbindelse med start og sluttiden. Kortene er ikke gyldige i skolens ferie- og fridager. 

Mer informasjon om skoleskyss fra AKT - Agder kollektivtrafikk 

Generell informasjon om skoleskyss fra Agder fylkeskommune