Skoleskyss

Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand og Vennesla er retten til fri skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen kan kjøpe ungdomskort. 

Elevene skal selv søke om ordinær skoleskyss til videregående skole via Fskyss:
Søk om skoleskyss

Servicetorget på skolen utsteder kort til nye elever. De elevene som har skolereisekort fra tidligere skal beholde kortet, og det fylles på med nye skolereiser når søknaden er behandlet. 

Kortet gir gratis skyss med buss 2 ganger per dag i hele skoleåret, og reisene skal skje mellom hjem og skolen i forbindelse med start og sluttiden. Dersom eleven ikke klarer å gjennomføre skoleskyssen med tildelt antall reiser, kan antall reiser tilpasses.

Mer informasjon om skoleskyss fra AKT - Agder kollektivtrafikk 

Generell informasjon om skoleskyss fra Agder fylkeskommune