Skoleskyss og skolereisekort 2019/20

Skoleskyss skal i år kun søkes gjennom digital skoleskyssportal.

Klikk for stort bilde 

Elevene søker her.

De elevene som har skolereisekort fra tidligere skal beholde kortet, og det fylles på med nye skolereiser når søknaden er behandlet.

Nye elever utsteder skolen kort til.

Til toppen