Tilrettelegging for funksjonshemmede

Elever med sykdom/funksjonshemming som har betydning for skolegangen må gjøre dette kjent for kontaktlærer eller rådgiver. Skolen vil da tilpasse opplæringen for deg.

Har du fysisk funksjonshemming som gjør at du ikke kan gå i trapper, kan du få heiskort for å bruke heisene. Du må da fremvise stemplet legeerklæring der det skal stå at du ikke kan gå i trapper og der tidspunktet for hvor lenge heiskortet skal gjelde er spesifisert.

Heiskort får du ved å kontakte Servicetorget. Har du egen bil på grunn av ditt handicap kan du søke om parkering i skolens kjeller.