Rådgivere

Kvadraturen videregående skole har en karriereveildning og en sosialpedagogisk rådgivningstjeneste som samarbeider med fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT).

Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Du kan få hjelp med spørsmål som gjelder

  • Skole og fag
  • Yrkes- og utdanningsvalg
  • Videre studier i Norge og i utlandet
  • Personlige eller sosiale saker

Elevtjenesten

Artikkelliste