Internasjonalisering

Internasjonalisering er et høyt prioritert område ved både Kvadraturen vgs og Agder fylkeskommune. Vi har stor tro på at erfaringer med kulturmøter gir økt interkulturelle kompetanse og et breiere perspektiv på verden.

Illustrasjonsfoto, Adobe Stock

Erasmus+ er verdens største utvekslingsprogram, som gir elevene og ansatte i skolesektoren mulighet til å ta kortere eller lengre studieopphold i utlandet. Ordningen er finansiert gjennom Europakommisjonen.