Kvalitetssystem maritime fag Kvadraturen videregående skole

 

 

Her er en oversikt over publiserte prosedyrer og rutiner i kvalitetssystemet til maritime fag ved Kvadraturen videregående skole.

Selve kvalitetssystemet til maritime fag er lagt under Agder fylkeskommune sitt kvalitetssystem på intranett, der tilgang krever pålogging med brukerkonto. 

KVALITETSSYSTEM MARITIME FAG 

KVA-KS-1-MARITIME FAG - HOVEDMAPPE

KVA-KS-1-1-GENERELLE DOKUMENTER

KVA-KS-DOK-001 Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål 

KVA-KS-DOK-002 Stillingsbeskrivelser og ansvarsfordeling på Kvadraturen vgs

KVA-KS-DOK-003 Organisasjonskart Maritim utdanning

KVA-KS-DOK-004 Virksomhetsplan 2017-2021 - revidert våren 2020

KVA-KS-DOK-005 KS-Manual Kvalitetssystem Maritim opplæring Kvadraturen vgs  

KVA-KS-DOK-006 Kompetanse og utvikling ansatte

KVA-KS-DOK-007 Virksomhetsplan 2021-2025 - vedtatt 2022

KVA-KS-MAL-001 MAL for prosedyre eller dokument

KVA-KS-STANDARD-DNVGL-ST-0029 rev 2017 (engelsk)

 

KVA -KS-2-ELEVUNDERSØKELSEN

Elevundersøkelser er lagt inn i Agder fylkeskommune sitt kvalitetssystem. 

Mal - Læreplan måloppnåelse registrering Maritime 

 

KVA-KS-3-LEDELSENS GJENNOMGANG

KVA - Ledelsens gjennomgang 09.10.2019

KVA - Ledelsens gjennomgang 25.08.2020

KVA - Ledelsens gjennomgang av 23.09.2021

KVA - Gjennomgang rapport DNV-audit KS-Systemet VG2 Maritime fag 26.10.21

KVA - Formøte 18.01.22 før Sjøfartsdirektoratets revisjon av KS-Systemet VG2 Maritime fag 25.01.22

KVA - Ledelsens gjennomgang 13.12.2022

KVA - Ledelsens gjennomgang 25.10.2023

 

KVA-KS-4-INTERNREVISJONER

KVA - Internrevisjon 10.05.2019

KVA - Internrevisjon 05.06.2020

KVA - Internrevisjon 25.05.2021

KVA - Internrevisjon 14.06.2022

KVA - Internrevisjon 27.09.2023

 

KVA-KS-5-LÆREPLANER

KVA-KS-PLAN-001 Lokal periodeplan for maritime fag 

Lokal læreplan-periodeplan for 2TPMA og 2TPMAB 2020-2021

Læreplan Maritime fag UDIR gyldig t.o.m juli 2021

Læreplan Maritime fag UDIR gyldig f.o.m 01.08.2021

 

KVA-KS-6-SERTIFIKATER FOR SKOLEN

Godkjenningsbrev fra Sjøfartsdirektoratet

Godkjenningsbrev fra Sjøfatsdirektoratet 2021

Godkjenningsbrev fra Sjøfartsdirektoratet 2021 - vedlegg til godkjenning

Godkjenningsbrev (Sertifikat) DNVGL-ST-0029

Godkjenningsbrev fra Sjøfartsdirektoratet 2022

Godkjenningsbrev fra Sjøfartsdirektoratet 2022 - vedlegg til godkjenning

Godkjenningsbrev fra Sjøfartsdirektoratet - ISPS-kurs - 2023 

 

KVA-KS-7-UNDER-LEVERANDØRER KONTRAKTER OG AVTALER

DNVGL-Kontrakt om sertifisering etter standard DNV-GL-0029

 

KVA-KS-8-TILSYN OG REVISJONER FRA EKSTERNE AKTØRER

2021 Sjøfartsdirektoratets revisjon av Kvalitetsledelsessystemet

2021 DNV revisjon av KS Maritime fag

2021 Rapport DNV audit 

2022 Sjøfartsdirektoratets revisjon av Kvalitetsledelsessystemet

2022 Rapport om avviksbehandling etter Sjøfartsdirektoratets revisjon 25.01.2022

2024 DNV revisjon av KS Maritime fag

2024 Rapport til DNV-audit av KS Maritime fag

 

KVA-KS-9-VEDLIKEHOLD

KVA-KS-DSO-001. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Båndsag

KVA-KS-DSO-002. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Båndsliper

KVA-KS-DSO-003. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Dreiebenk

KVA-KS-DSO-004. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Fjærbeins klemme

KVA-KS-DSO-005. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Fresemaskin

KVA-KS-DSO-006. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Kran 1000 kg

KVA-KS-DSO-007. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Platesaks

KVA-KS-DSO-008. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Rettejigg med doser

KVA-KS-DSO-009. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Skjærebrenner

KVA-KS-DSO-010. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Sveiseapparat

KVA-KS-DSO-011. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Søyleboremaskin

KVA-KS-DSO-012. Dokumentert sikkerhetsopplæring. Vinkelsliper

Leverandørliste maritime fag

 

KVA-KS-10-RAPPORTER HMS

Ukes rapporter er lagt i Agder fylkeskommune sitt kvalitetssystem og HMS-system QM Plus 

 

KVA-KS-11-PROSEDYRER 

KVA-KS-PRO-001 Prosedyre for endringsvarsel

KVA-KS-PRO-002 Prosedyre for gjennomføring av opplæring

KVA-KS-PRO-003 Prosedyre for håndtering av avvik, uønskede hendelser og forslag til forbedring 

KVA-KS-PRO-004 Prosedyre for vedlikehold av utstyr brukt til undervisning

KVA-KS-PRO-005 Prosedyre for registrering og kontroll av bestått Maritim utdanning i Altinn

KVA-KS-PRO-006 Prosedyre for internrevisjon av kvalitetsledelsessystemet

KVA-KS-PRO-007 Prosedyre for ledelsens gjennomgang

KVA-KS-PRO-008 Prosedyre for dokumenthåndtering og prosedyrehåndtering

KVA-KS-PRO-009 Prosedyre for håndtering, bruk og oppbevaring av farlige materialer

KVA-KS-PRO-010. Prosedyrer for kollegabasert kvalitetsvurdering

KVA-KS_PRO-011 Prosedyre for bruk av Facilit vedlikeholdsprogram 

KVA-KS_PRO-012 Prosedyre for gjennomføring av vernerunde 

KVA-KS-PRO-013 Prosedyre for gjennomføring av yrkesfagligfordypning (utplassering)