Kvalitetssystem maritime fag Kvadraturen videregående skole

 

Her er en oversikt over publiserte prosedyrer og rutiner i kvalitetssystemet til maritime fag ved Kvadraturen videregående skole.

Selve kvalitetssystemet til maritime fag er lagt under Agder fylkeskommune sitt kvalitetssystem på intranett, der tilgang krever pålogging med brukerkonto. 

KVALITETSSYSTEM MARITIME FAG 

KVA-KS-1-MARITIME FAG - HOVEDMAPPE

KVA-KS-DOK-001-Politikk og kvalitetsmål

KVA-KS-DOK-002 Stillingsbeskrivelser og ansvarsfordeling på Kvadraturen vgs

KVA-KS-DOK-003 Organisasjonskart Maritim utdanning

KVA-KS-DOK-004 Virksomhetsplan 2017-2021

KVA-KS-DOK-005 KS-Manual Kvalitetssystem Maritim opplæring Kvadraturen vgs  

KVA-KS-MAL-001 MAL for prosedyre eller dokument

KVA-KS-PRO-001 Prosedyre for endringsvarsel

KVA-KS-PRO-002 Prosedyre for gjennomføring av opplæring

KVA-KS-PRO-003 Prosedyre for håndtering av avvik, uønskede hendelser og forslag til forbedring

KVA-KS-PRO-004 Prosedyre for vedlikehold av utstyr brukt til undervisning

KVA-KS-PRO-005 Prosedyre for registrering og kontroll av bestått Maritim utdanning i Altinn

KVA-KS-PRO-006 Prosedyre for internrevisjon av kvalitetsledelsessystemet

KVA-KS-PRO-007 Prosedyre for ledelsens gjennomgang

KVA-KS-PRO-008 Prosedyre for dokumenthåndtering og prosjekthåndtering

KVA-KS-STANDARD-DNVGL-ST-0029 rev 2017 (engelsk)

 

KVA -KS-2-ELEVUNDERSØKELSEN

KVA - 2020/2021 Elevundersøkelse 2TPMAB

KVA - 2020/2021 Elevundersøkelse 2TPMAA

 

KVA-KS-3-LEDELSENS GJENNOMGANG

KVA - Ledelsens gjennomgang 09.10.2019

KVA - Ledelsens gjennomgang 25.08.2020

 

KVA-KS-4-INTERNREVISJONER

KVA - Internrevisjon 10.05.2019

KVA - Internrevisjon 05.06.2020

KVA - Internrevisjon 25.05.2021

 

KVA-KS-5-LÆREPLANER

Lokal læreplan-periodeplan for 2TPMA og 2TPMAB 2020-2021

Læreplan Maritime fag UDIR gyldig t.o.m juli 2021

Læreplan Maritime fag UDIR gyldig f.o.m 01.08.2021

 

KVA-KS-6-SERTIFIKATER FOR SKOLEN

Godkjenningsbrev fra Sjøfartsdirektoratet

Godkjenningsbrev fra Sjøfatsdirektoratet 2021

Godkjenningsbrev fra Sjøfartsdirektoratet 2021 - vedlegg til godkjenning

 

KVA-KS-7-UNDERLEVERANDØRER KONTRAKTER OG AVTALER

DNVGL-Kontrakt om sertifisering etter standard DNV-GL-0029

 

KVA-KS-8-TILSYN OG REVISJONER FRA EKSTERNE AKTØRER

2021 Sjøfartsdirektoratets revisjon av Kvalitetsledelsessystemet

 

KVA-KS-9-VEDLIKEHOLD

Leverandørliste maritime fag

Til toppen