Parkering

Sykler kan parkeres ved sykkelstativene utenfor skolen. Mopeder har merket parkering i deler av Rådhusgata og Elvegata. 

Elever med funksjonshemminger som trenger egen bil til skolen, kan etter søknad få plass i skolens parkeringskjeller.