Parkering

Informasjon om parkering på skolens område.

Sykler kan parkeres ved sykkelstativene utenfor skolen. Mopeder har merket parkering i deler av Rådhusgata og Elvegata (Elvegata vil bli sperret høsten 24 grunnet gravearbeid). 

Elever med funksjonsnedsettelser som trenger egen bil til skolen, kan etter søknad få plass i skolens parkeringskjeller.