Elektrofag

Elektrofag kan anbefales for deg som ønsker en teknisk og fremtidsrettet utdanning med mange muligheter, liker å jobbe praktisk med teoretiske oppgaver og vil kombinere en praktisk utdanning med en høyere teknisk utdanning.

 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør
  Se alle yrker og kompetanser 

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Fagene

På vg1 har du både programfag og prosjekt til fordypning. Programfagene er automatiseringssystemer, data- og elektronikk-systemer og elenergi-systemer.

Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, og kroppsøving. I prosjekt til  fordypning vil du lære mer om enkelte emner du interesserer deg for. 

Muligheter

Utdanningsprogrammet elektrofag gir deg de kunnskaper som er nødvendige for å ta de sertifikater og fagbrev som kreves for å jobbe innenfor elektrofaget. Utdanningen fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

 • industrien
 • kraft- og oljebransjen
 • data og elektronikk
 • kommunikasjon

Arbeidsdagen

Du vil jobbe på mange måter.  Prosjektarbeid, gruppearbeid og forelesninger benyttes innenfor de ulike temaene i læreplanen. Avdelingen har også fokus på grønn energi, og deltar i et solenergiprosjekt. Du får god trening i å samarbeide med dine arbeidskolleger. 

For deg som vil

 • jobbe med både hardware og software
 • lære å sette opp nettverk og servere
 • lære å veilede og være konsulent for andre(support)
 • lære opp andre i alle typer digitale verktøy

Utdanningen kan gi deg en karriere

 • i alle typer virksomheter
 • innen drift og vedlikehold av IKT-systemer
 • innen service og brukerstøtte
 • med installasjon, bruk og vedlikehold av programvare

IKT-servicefag flyttes til Tangen videregående skole skoleåret 21/22 - Informasjonsteknologi

Opplæringsløpet

Aktuelle lenker

 

Søk skoleplass

Link til brosjyre (PDF, 2 MB)

Link til lokal læreplan YFF-faget  (PDF, 580 kB)

Link til opplæringskontor Elfo-Sør