Oppbygging av idrettslinja

 

 

Omtale av programfagene

 

FELLES PROGRAMFAG

TEORIFAG:

  • Treningslære

(Fagbok: Treningslære av Gjerset, Holmstad, Raastad, Haugen og Giske, samt annen litteratur).

Treningslære er et teoretisk fag som knyttes opp mot aktivitetslærefaget. Vi ønsker at teori og praksis skal kombineres, slik at du får en bedre forståelse av fagene. I treningslære får du kunnskap om trening. Du lærer hvordan og hvorfor du bør varme opp før trening og konkurranser, og hvordan du bør trene om du ønsker å bli mer utholdende, om du vil bli sterkere, eller om målet er å bedre bevegeligheten.

Du vil også vite hvilke faktorer som er viktige for de ulike egenskapene, og du lærer om hvordan trening virker på kroppen. Å kunne planlegge trening er også en sentral del av treningslæren.

  • Treningsledelse

(Fagbok: Treningsledelse av Giske, Næsheim-Bjørkvik og Brunes, samt annen litteratur).

I treningsledelse faget ønsker vi lære deg til å bli en leder og trener. Faget treningsledelse gir opplæring i å planlegge, lede og vurdere idrettsaktivitet for grupper og enkeltindivider med ulike forutsetninger. Gjennom arbeid med dette faget skal elevene blant annet lære å praktisere ulike undervisningsmetoder, utvikle lederegenskaper og bli i stand til å fungere som gode trenere og ledere. 

  • Idrett og samfunn

(Fagbok: Idrett og samfunn av Loland og annen litteratur)

Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører.

I dette faget er det rom for diskusjon rundt for eksempel doping, tidlig spesialisering, er idrett gøy?, hvorfor vil vi at barn skal drive med idrett?

 

PRAKTISTIKE FAG

  • Aktivitetslære

(Fagbok: Aktivitetslære av Brunes, Enoksen og Sletten)

Aktivitetslære er et praktisk fag hvor du får utfolde deg i kjente og ukjente aktivitetsformer. Kompetansen i aktivitetslæren skal være nær knyttet til faget treningslære. Elevene skal oppnå samlet kompetanse gjennom praktisk erfaring med, ferdigheter i og kunnskap om ulike aktiviteter og treningsformer i miljøkategoriene sal/hall, barmark, vann og snø/is.

Friluftsliv er også sentralt i aktivitetslære. Gjennom samarbeid og fellesskap skal friluftslivsaktiviteter gi opplevelser av, praktisk erfaring med og kunnskap om samspillet mellom mennesker og natur. I løpet av tre år på kvadraturen videregående skole får du vært med på turer i nærområdet og på turer hvor vi oppsøker snø, is, bre og topper.

På Kvadraturen videregående skole har vi også valgt å ha fokus på ekstremsport i faget. Med ekstremsport mener vi «å komme ut av komfortsonen» og oppleve glede, spenning og utfordringer.

Valgfrie programfag:

Praktiske fag:                                                                                                        

  • Breddeidrett – ”bredde: ball” og ”bredde: helse og fitness”

BREDDEIDRETT:

På Kvadraturen videregående skole er programfaget breddeidrett delt opp i bredde ball og bredde helse og fitness, hvor elevene bolkevis har mulighet til å velge mellom disse to. De trenger ikke å følge én retning gjennom hele året i Vg1, men kan variere. I Vg2 og Vg3 skal elevene fordype seg mer innen en av de to retningene.

Formålet med breddeidrettsfaget er å gi ungdom muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Opplæringen skal skape opplevelser som styrker den enkeltes selvtillit og selvfølelse, og gi innsikt i og forståelse for betydningen av å være i god fysisk form. I tillegg er basistrening og fysisk aktivitet og helse sentrale tema. Opplæringen skal videre bidra til kunnskap om hvordan en gjennom allsidig og variert kroppsbruk kan utvikle og holde kroppen ved like. Dette kan være viktige bidrag til å forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Opplæringen skal utvikle evnen til å verdsette andres innsats.

Opplæringen i programfaget skal bidra til å utdanne aktive og bevisste ungdommer til ressurspersoner i lokale idrettsmiljøer. Aktivitetene skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og bidra til opplevelser og samhold i fellesskap med andre.

Rammefaktorer

Aquarama - hall

Aquarama – bad

Aquarama – dansesal

Crossfit Kvadraturen

Kvadraturen videregående skole – styrkerom, aktivitetsrom/speilsal og gymsal

I tillegg bruker vi andre arenaer som Kristiansand stadion, Sørlandshallen, Idda Arena, Baneheia m.fl.

 

Timeplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Bredde valg Aktivitetslære

Fellestrening: 

Bredde og aktivitetslære 

Basistrening

Bredde valg Aktivitetslære
I tillegg til praktiske idrettsfag hver morgen er det noen teoretiske idrettsfag; treningslære (i Vg1, Vg2 og Vg3), idrettsledelse (i Vg2 og Vg3) og idrett og samfunn (i Vg2 og Vg3).
De studiespesialiserende fagene blir fordelt på det treårige utdanningsløpet (se oversikt øverst).

 

Ofte stilte spørsmål:

1. Får jeg tilsvarende tilbud som det er på andre idrettslinjer rundt om i landet?

Svar: Ja, vi har opprettet en linje som kvalifiserer til en ordinær idrettslinje.

2. Hva er det som er spesielt med idrettslinjen på Kvadraturen videregående skole?

Svar: Her kan du velge mellom bredde helse fitness og bredde ball. Ekstremsport er også en del av undervisningen. I tillegg får du de andre idrettsfagene.

3. Får jeg studiekompetanse?

Svar: JA.

Til toppen