Idrettsfag

Utdanningsprogrammet er for deg som er interessert i idrett og trening, samt for de studieforberedende fagene. Når du er elev hos oss, får du generell studiekompetanse som kvalifiserer deg til de fleste studier ved høyskoler og universitet.

Redigering: Adrien Le Gall 

ENGASJEMENT
IDRETTSGLEDE
RELASJONER

I idrettsfagene lærer du 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • erfaring med en eller flere idretter eller annen trening

Du oppnår                               

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
 • bred erfaring og kompetanse innen fysisk aktivitet, trening og idrett

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Hvorfor velge Idrettsfag på Kvadraturen videregående skole?

Vi tilbyr det treårige skoletilbudet Idrettsfag med breddeidrett som programfag. Elevene kan velge mellom BREDDE BALL og BREDDE HELSE OG FITNESS. Du får også anledning til å fordype deg i din egen idrett.

Alle idrettselevene vil også få tilbudet om EKSTREMSPORT. Dette handler om å komme ut av komfortsonen! Flotte minner og erfaringer.

Allsidig og aktiv hverdag: I faget aktivitetslære vil du komme til å prøve ut og lære om mange forskjellige idretter og aktiviteter! Både tradisjonelle og mer "utradisjonelle" idretter. Du vil med andre ord få bred bevegelseserfaring som både er bra for motivasjonen, men som også kan redusere risikoen for belastningsskader.

- Dyktige lærere og gode treningsfasiliteter

- To turer hvert år, blant annet med fokus på friluftsliv

- Godt miljø

- Arrangerer turneringer for hele skolen (VG3)

Lese mer om det å gå på idrettsfag

  

Oppbygging av idrettslinja

Aktuelle lenker:

Søk skoleplass

Link til brosjyre (PDF, 746 kB)

 

«Idrettslinja» omtalt i media:

- Iskurs, Nrk: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202102/DKSL98021721/avspiller (innslag nr 9)

- Iskurs, Fvn: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/R9OqlW/det-er-den-beste-linja

- 3 år på idrettslinja: https://www.fvn.no/article/i/Opa61A/

- Idrettselever på surfetur: https://www.fvn.no/article/i/rLRwLw/

Til toppen