Skolen

Kvadraturen videregående har en historie som kan føres helt tilbake til 1812. Da ble det etablert en søndagsskole i Kristiansand. Formålet var å gi unge håndverkere nødvendig og nyttig kunnskap.

I dag er Kvadraturen videregående skole en stor kombinert videregående skole med over 1000 elever som kan tilby et mangfold av utdanningstilbud.

 • Rektor: Morten Torkelsen
 • Antall ansatte: ca. 230
 • Pedagogisk personale: ca. 195
 • Andre ansatte: ca. 45

Utdanningsprogram og kurs:

 • Studieforberedende m/Elektro
 • Studieforberedende m/Helse
 • Idrettsfag
 • Påbygning til studiekompetanse
 • Helse- og oppvekstfag
 • Elektrofag
 • Teknologi- og industrifag
 • Hverdagslivstrening

Skolens visjon for læring er "Her er - og blir du noe". Vi setter eleven i sentrum for læringsarbeidet, og gjennom tilpasset opplæring skal alle elever bli utfordret til å utvikle sosial og faglig kompetanse og oppleve mestring. Elevene skal møte dyktige og engasjerte ansatte, som gjennom sin klasseledelse bygger relasjoner og skaper et trygt og forutsigbart læringsmiljø. Undervisningen skal være forsknings- og kunnskapsbasert, og samtidig virkelighetsnær. Helse og teknologi er skolens uttalte utviklingsområder!

 

En skole i endring - en skole for framtiden

Kvadraturen videregående skole har vært inne i mange store endringsprosesser. Skolen vektlegger å være oppdatert både teknisk, pedagogisk og metodisk. Vi vil utvikle en skole som:

 • legger til rette for tilpasset opplæring for alle grupper elever på en mest mulig inkluderende og omsorgsfull måte.
 • gir elevene muligheter til å utvikle både de kreative og sosiale evnene ved siden av de faglige.
 • oppfordrer elevene til å være aktive og informasjonssøkende. 
 • oppfordrer til samarbeid over faggrenser mellom lærere og elever.
 • tar vare på de tilsatte og legger til rette for personlig; faglig, pedagogisk og sosial utvikling.
 • tar vare på den enkelte avdelings egenart og skolens fellesskap.
 • gir mulighet til å ta vare på yrkestradisjoner, men i stor grad også åpner for nye undervisningsmetoder.
 • satser på helhet i utdanningen gjennom ferdighetstrening, kunnskapssøking, yrkesretting, prosjektarbeid, temaundervisning, tverrfaglighet, IKT og bruk av ulike medier.
 • fremstår som et tverrkulturelt møtested.
 • åpner seg både mot lokalsamfunnet og mot nasjonale og internasjonale kontakter.
Til toppen