Skolebygningen

Kvadraturen videregående skole er delt inn i blokkene A til F.  De to største, kalt blokk B - ut mot Elvegata - og blokk D - ut mot Kronprinsens gate, er hver på 6 etasjer (med kjeller) og det er i disse blokkene hvor mesteparten av undervisningen foregår.  Hovedinngangen inn til skolen er derimot fra Tollbodgaten markert som inngang blokk F på bildet under. 

 

 

 

Innhold i de enkelte blokkene;

Blokk A - mot Rådhusgaten; Hverdagslivstrening i 1. etg. og helse- og oppvekstfag vg1 i 2. etg.

Blokk B - mot Elvegata; Helse- og oppvekstfag vg2 og vg3 i 2. og 3. etg., studieforberedende med helse i 4. etg. og felles naturfagrom etc. i 5. etg.  

Blokk C - mot Tollbodgaten; Studieverksted (inkl bibliotek,  rådgivere, IT) i 1. etg. og gymsal i 2. etg.

Blokk D - mot Kronprinsensgt; Teknologi- og industrifag vg1 og vg2 i 0. til 2. etg., elektrofag vg1, vg2 og vg3 samt studieforberedende med elektro i 3., 4. og 5. etg. samt idrettsfag i 4. og 5. etg. 

Blokk E - Servicetorg 1. etg., administrasjon/ledelse 2. etg. og elektrofag vg1 og vg2 i 3. og 4 etg.     

Blokk F - Hovedinngang 1. etg. og mellomganger i 2., 3. og 4 etg. 

Blokk G - Kantine 1. etg.   

Oversiktskart over skolen finner du under.  Rom nummer på dørene følger navnestrukturen til blokkene og etasjene. For eksempel rom B235 er ett rom i 2 etg. blokk B.  

Ta deg ellers gjerne en virtuell rundtur på innsiden av skolen - med 360 Google Street View. Der kan du velge hvilken blokk og etasje du ønsker å se nærmere på. 

360 view

Oversiktskart: